Hordaland

Nasjonalforeningen Osterøy demensforening

Osterøy demensforening arbeider aktivt for å skapa større openhet om demens og dei pårørande sin situasjon. Vi samarbeider også med Osterøy kommune om å driva dagaktivitetssenteret i Haldorvika for heimebuande personar med demens.

Aktivitetar:

  • vi tilbyr kurs og samtalegrupper for pårørande.
  • held temamøter og stands med informasjon.
  • deltek på innsamlig til demensarbeid i den årlege Demensaksjonen.

For meir informasjon, ta kontakt med leiar Jartru Reigstad, tlf.: 90670462, e-post : jartru@online.no

Nye frivillige er alltid velkomne. Ta då kontakt med Eva Helle, tlf.: 90 77 76 73.

Jo fleire som deltek, dess meir kan me gjera.

For å få med deg ting som skjer i lokallaget, kan du halda auge med kunngjeringar i avisa og oppslag i nærmiljøet. 

Himmelutsikt på toppen av et fjell