Hordaland

Nasjonalforeningen Valen helselag

Vi arbeider for bedre trivsel i bygda vår i Kvinnherad kommune, gjennom blant annet å arrangere møteplasser for eldre og basarer.

Vi engasjerer oss også i barn og unges fysiske aktivitet, og oppfordrer skoler og elever til å delta i hoppetaukonkurransen "Hopp for hjertet". Hopp for hjertet er den årlige hoppetaukonkurransen som Nasjonalforeningen for folkehelsen arrangerer for elever i grunnskolen. I tillegg gir vi en juleblomst til de eldre i bygda.

For mer informasjon om hva som skjer i lokallaget, kan du holde øye med kunngjøringer i avisen og oppslag i nærmiljøet.