Møre og Romsdal

Nasjonalforeningen Ålesund helselag

Ålesund helselag arrangerer blant annet gågrupper, trim for eldre og basarer.

Vi ønsker å medvirke til bedre helse og økt trivsel gjennom ulike aktiviteter som bl.a.: 

  • Temakvelder
  • Markering i forbindelse med Nasjonalforeningen for folkehelsens Hjerteuke, med informasjon om sunne levevaner og innsamling av midler til hjerte- og karforskning
  • Gågruppe
  • Den årlige hoppetaukonkurransen "Hopp for hjertet" som Nasjonalforeningen for folkehelsen arrangerer for elever i grunnskolen
  • Laget følger opp barneskolen på tema livsstil og helse
  • Trim for eldre
  • Basar/Tombola
  • Tilbud om frisør og fotpleie

Ålesund helselag har vært aktive siden starten i 1911.

Vi er åpen for nye tanker og ideer, så vel som nye medlemmer. Vi ønsker deg dermed hjertelig velkommen til Ålesund helselag.