Møre og Romsdal

Nasjonalforeningen Aukra demensforening

Nasjonalforeningen for folkehelsen Aukra demensforening vil arbeide for økt åpenhet og kunnskap om demens i lokalsamfunnet.

Dette gjør vi bl.a. gjennom :

  • Sosiale møteplasser for personer med demens og deres pårørende
  • Informasjon
  • Aktivitetsvenn
  • Likemenn
  • Stands

Besøk også vår facebook side.