Møre og Romsdal

Nasjonalforeningen Aure helselag

Aure helselag i Aure kommune arrangerer blant annet bassengtrening i varmtvannsbasseng, bussturer og demenskafé.
  • Demenskafé ved Solbakken bokollektiv i Aure kommune siste torsdag i hver måned, fra kl.16.00 - 18.00. Demenskafeen er et uformelt møtested for personer med demens og deres pårørende. Aktiviteten er støttet med midler fra TV-aksjonen 2013.
  • Blomster i forbindelse med arrangement på den årlige Eldredagen
  • Tilskudd til de som får fotpleie
  • Bassengtrening i varmtvannsbasseng ledet av fysioterapeut
  • Familie og voksenbading i varmtvannsbasseng – i samarbeid med Stemshaug helselag
  • Hyggekvelder
  • Bussturer
  • Tilskudd til andre lag i bygda som for eksempel tiltkl for barn, turstier og lignende
  • Pasientvenner på sjukeheimen i samarbeid med Stemshaug helselag

Laget er også aktive under Nasjonalforeningen for folkehelsens Hjerteuke, med fokus på sunne levevaner og innsamling til hjerte- og karforskningen.

På høsten har vi aktiviteter under Demensaksjonen, der midlene som samles inn går til forskning og lokale demensaktiviteter.

Aure helselag ble stiftet i 1915.

Vi er åpen for nye tanker og ideer så vel som nye medlemmer. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Aure helselag.