Møre og Romsdal

Nasjonalforeningen Blindheim og Hatlehol helselag

Blindheim og Hatlehol helselag i Ålesund kommune er blant annet aktive under Nasjonalforeningen for folkehelsens Hjerteuke, med fokus på sunne levevaner og innsamling til hjerte- og karforskningen.

I tillegg til Hjerteuka, er vi med på å arrangere den årlige hoppetaukonkurrransen "Hopp for hjertet"som Nasjonalforeningen for folkehelsen arrangerer for elever i grunnskolen.

På høsten har vi aktiviteter under Demensaksjonen, der midlene som samles inn går til forskning og lokale demensaktiviteter.

Blindheim og Hatlehol helselag har vært aktive siden 1930.

Vi er åpen for nye tanker og ideer, så vel som nye medlemmer. Vi ønsker deg hjertlig velkommen til Blindheim og Hatlehol helselag.