Møre og Romsdal

Nasjonalforeningen Bolsøy helselag

Bolsøy helselag er aktive i både Bolsøy og Molde med blant annet gågrupper og folkesti, pensjonistkvelder, familietreff og turer.

De siste årene har vi drevet eller støttet bl.a:

 • Håndarbeidsgruppe for eldre
 • Gågrupper – Folkesti
 • «Den gyldne spaserstokk»
 • 5-årsklubb
 • Trening i varmtvannsbasseng med fysioterapeut
 • Pensjonistkvelder
 • Familietreff
 • Kirkekaffe på Røbekk
 • SOS barnebyer
 • Eldredagen
 • Omsorgssenter i Molde kommune
 • Pensjonistturer – medlemsturer
 • Skolekorps

Vi er også aktive under Nasjonalforeningen for folkehelsens Hjerteuke, med fokus på sunne levevaner og innsamling til hjerte- og karforskningen.

Laget følger også opp elever i grunnskolen på tema kosthold og helse.

På høsten har vi aktiviteter under Demensaksjonen, der midlene som samles inn går til forskning og lokale demensaktiviteter.

Vi har lokale basarer og selger Maiblomster, HjerteSTRAXlodd og Julemerker.

Vi ønsker flere medlemmer velkommen til en liten innsats for helse og trivsel. Som medlem er du med på å støtte vårt viktige arbeid for helse og gode oppvekstvilkår.

Besøk oss også på facebook