Møre og Romsdal

Nasjonalforeningen Bondalen helselag

Bondalen helselag i Ørsta kommune har blant annet gågrupper, arrangere helselagskafe for eldre og er aktive med anti-tobakksarbeid.

Laget er blant annet aktive med blant annet hjertemarsj under Nasjonalforeningen for folkehelsens Hjerteuke, med fokus på sunne levevaner og innsamling til hjerte- og karforskningen.

På høsten har vi aktiviteter under Demensaksjonen, der midlene som samles inn går til forskning og lokale demensaktiviteter.

I tillegg har vi:

  • Gågrupper
  • Anti-tobakksarbeid
  • Nyfødtpakke, hvor alle nybakte foreldre får en babypakke
  • Helselagskafè for eldre
  • Til jul gir vi blomster til alle over 80 år og til de som har mistet noen nære
  • Alle som kommer tilflyttende til bygda får blomster i velkomstgave

Bondalen helselag ble stiftet i 1929

Vi er åpen for nye tanker og ideer, så vel som nye medlemmer. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Bondalen helselag.