Møre og Romsdal

Nasjonalforeningen Dalsbygd helselag

Dalsbygd helselag i Volda kommune er blant annet aktive under Nasjonalforeningen for folkehelsens Hjerteuke, med fokus på sunne levevaner og innsamling til hjerte- og karforskningen.

I tillegg til Hjerteuka, er vi med på å arrangere den årlige hoppetaukonkurrransen "Hopp for hjertet"som Nasjonalforeningen for folkehelsen arrangerer for elever i grunnskolen. Vi følger også opp elever i grunnskolen på tema kosthold og helse.

På høsten har vi aktiviteter under Demensaksjonen, der midlene som samles inn går til forskning og lokale demensaktiviteter.

Dalsbygd helselag har holdt det gående helt siden 1908.

Vi er åpen for nye tanker og ideer så vel som nye medlemmer. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Dalsbygd helselag.