Møre og Romsdal

Nasjonalforeningen Elnesvågen helselag

Elnesvågen helselag i Fræna kommune er blant annet aktive under Nasjonalforeningen for folkehelsens aksjon Hjerteuka, med fokus på sunne levevaner og innsamling til hjerte- og karforskningen.

Helselaget jobber for trivsel og velvære i bygda og er bl.a.  medeiere i Elnesvågen eldreboliger.

På høsten har vi aktiviteter under Demensaksjonen, der midlene som samles inn går til forskning og lokale demensaktiviteter.

Vi markerer også eldredagen, og bruker å ha loppemarked som er ett populært arrangement.

Elnesvågen helselag ble stiftet i 1956.

Vi er åpen for nye tanker og ideer, samt nye medlemmer. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Elnesvågen helselag.