Møre og Romsdal

Nasjonalforeningen Emblem helselag

Emblem helselag i Ålesund kommune er blant annet aktive under Nasjonalforeningen for folkehelsens Hjerteuke, med fokus på sunne levevaner og innsamling til hjerte- og karforskningen.

På høsten har vi aktiviteter under Demensaksjonen, der midlene som samles inn går til forskning og lokale demensaktiviteter.

I tillegg arrangerer vi tombola og kafè til stor glede for store og små.

Emblem helselag ble stiftet i 1921.

Vi er åpen for nye tanker og ideer, så vel som nye medlemmer. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Emblem helselag.