Møre og Romsdal

Nasjonalforeningen Fjørå helselag

Fjørå helselag i Norddal kommune samler blant annet bygdefolket til søndagsfrokost, og har aktiviteter under Demensaksjonen.

I løpet av året har vi ulike aktiviteter for store og små. Vi gir blant annet  blomster til de over 80 år (til advent), gir gave til de nyfødte i bygda, samler bygdefolket til søndagsfrokost og har trekning av gevinster på bøker som ligger ute på tre av våre trim poster.

Hver høst har vi aktiviteter under Nasjonalforeningen for folkehelsens Demensaksjon, der midlene som samles inn går til forskning og lokale aktiviteter.

Fjørå helselag ble startet i 1913.

Vi er åpen for nye tanker og ideer, så vel som nye medlemmer. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Fjørå helselag.