Møre og Romsdal

Nasjonalforeningen Folkestadbygd helselag

Folkestadbygd helselag i Volda kommune har blant annet en rekke trivselstiltak for beboere på omsorgssenteret, har fast trimtur hver onsdag og fast julelotteri.

Engasjementet er stort og aktivitetene mange.

Vi er ansvarlige for en sentralt plassert "hjertestarter" som dekker et område på ca 800 innbyggere. På denne har vi løpende opplæring i samarbeid med Røde Kors og Folkestad helselag har beredskapsvakt på denne.

På Folkestad har vi et omsorgssenter og for beboerne her har vi en rekke trivselstiltak, blant annet en fast månedlig sangstund med diverse underholdning samt god matservering som vi har ansvaret for.

Helselaget arrangerer også fast månedlig det vi kaller for "onsdags-kafè". Dette arrangementet er meget populært med besøkende gjester fra spesielt Folkestad, men også fra grendelagene i området.

Hver onsdag har vi ansvaret for fast trimtur. Dette arrangeres som en "spasertur" aktivitet, med tilsvarende trim aktiviteter flere steder i Volda kommune. Denne aktiviteten arrangerers i et samarbeid med stedets lokale Sparebank som hovedsponsor.

En gang i året er vi initativtakere og arrangementsansvarlige for "rebusmarsj" som er en turmarsj med innlagte spørsmål for deltakerne.

Det er tradisjon med fast julelotteri der inntekten brukes til helse/trivselstiltak for de som bor i vårt nærområde, kanskje spesielt beboerne på Omsorgssenteret.

Laget er også aktive under Nasjonalforeningen for folkehelsens Hjerteuke, med fokus på sunne levevaner og innsamling til hjerte- og karforskningen.

På høsten har vi aktiviteter under Demensaksjonen, der midlene som samles inn går til forskning og lokale demensaktiviteter.

Folkestadbygd helselag startet opp i 1926.

Vi er åpen for nye tanker og ideer så vel som nye medlemmer. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Folkestadbygd helselag.