Møre og Romsdal

Nasjonalforeningen Furu helselag

Furu helselag i Sunndal kommune har i mange år drevet allsidige og helsefremmende aktiviteter for alle aldersgrupper i nærmiljøet.

Målet vårt er å skape trivsel, gode møteplasser og bidra til livskvalitet.

Vi er åpen for nye tanker og ideer så vel som nye medlemmer. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Furu helselag.