Møre og Romsdal

Fylkesstyret i Møre og Romsdal

 

Leder: Rolv-Sverre Fostervold 97 62 62 34
Nestleder: Ingunn Øye 92 68 54 93
Kasserer: Klaus Egge 91 38 49 98
Styremedlem: Borghild Husby Kvande 90 74 85 02
Styremedlem: Birgit Johanne Hovde 98 42 12 19
Hjertekontakt: Kari Maaseide Witsø 99 26 74 03
Hjertekontakt: Arnfinn Ugelstad 48 19 12 81
Demenskontakt: Inger Storheim 92 01 62 82
Demenskontakt: Solveig Hauge 92 44 72 31
Varamedlem: Ellinor Iversen 46 92 34 70