Møre og Romsdal

Nasjonalforeningen Gamlem helselag

Gamlem helselag i Haram kommune er blant annet aktive under Nasjonalforeningen for folkehelsens aksjon Hjerteuka, med fokus på sunne levevaner og innsamling til hjerte- og karforskningen.

På høsten har vi aktiviteter under Demensaksjonen, der midlene som samles inn går til forskning og lokale demensaktiviteter.

Vi har i tillegg ulike aktiviteter som tombola og skolefrokost.

Gamlem helselag ble stiftet i 1935.

Vi er åpen for nye tanker og ideer, så vel som nye medlemmer. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Gamlem helselag.