Møre og Romsdal

Nasjonalforeningen Halsa demensforening

Halsa demensforening arrangerer arrangerer blant annet turer og utflukter for demenssyke, pårørendeskole og temakvelder.

Våre aktiviteter er mange og varierte:

  • Pårørendeskoler
  • Temakvelder
  • Skape samlingsplasser for pårørende til personer med demens
  • Gi innspill til kommunens eldreomsorg
  • Arrangere turer og utflukter til demenssyke beboere ved sykehjemmet og de som bor hjemme

Vi er også, i samarbeid med andre frivillige organisasjoner, aktive under Nasjonalforeningen for folkehelsens Hjerteuke, med fokus på sunne levevaner og innsamling til hjerte- og karforskningen.

Vi jobber for å skape større forståelse for demente og pårørendes situasjon, synliggjøre pårørendes behov for hjelp og avlastning å gi informasjon om demens og de tilbud som finnes.

Halsa demensforening startet opp  i 2011.

Vi er åpen for nye tanker og ideer så vel som nye medlemmer. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Halsa demensforening.