Møre og Romsdal

Nasjonalforeningen Harøy helselag

Nasjonalforeningen for folkehelsen Harøy helselag i Sandøy kommune ble stiftet i 1920 og har en lang tradisjon for å fremme helse og trivsel i lokalsamfunnet både for barn og voksne.

Om oss

Aktivitetsvenn, likemenn for pårørende, åpne tema og informasjonsmøter, demensvennlig samfunn m.m. er tiltak for økt livskvalitet og deltakelse, åpenhet og forståelse for personer med demens og deres pårørende.  Dette er nye tiltak som Nasjonalforeningen for folkehelsen Harøy helselag vil tilby til lokalbefolkningen i Sandøy kommune.  Tiltak som er et resultat og finansieres av NRK TV-aksjonen i 2013, som gikk til Nasjonalforeningen for folkehelsen sitt arbeid med demens.  Innbyggerne i Sandøy kommune var blant de største giverne per innbygger i Møre og Romsdal.  Tiltakene er et tilbud som skal komme brukerne i lokalsamfunnet til gode.

Nasjonalforeningen for folkehelsen årlige nasjonale aktiviteter:

  • Hopp for hjertet
  • Hjerteuke
  • Demensaksjon

Vi er åpen for nye tanker og ideer og ønsker deg dermed hjertelig velkommen til Harøy helselag.

 E-post til Harøy helselag: hhelselag@gmail.com