Møre og Romsdal

Nasjonalforeningen Hessa helselag

Hessa helselag i Ålesund kommune er blant annet aktive under Nasjonalforeningen for folkehelsens aksjon Hjerteuka, med fokus på sunne levevaner og innsamling til hjerte- og karforskningen.

Laget har også en egen gågruppe, som samles hver onsdag fra Hessatun Aktivitetshuset kl. 12.00. Kontaktperson: Arnhild Leite (tlf: 900 75 707).

Vi arrangerer også adventsmøte med servering og loddsalg, samt andre trivlsestiltak i nærmiljøet.