Møre og Romsdal

Nasjonalforeningen Indre Fræna helselag

Indre Fræna helselag i Fræna kommune er blant annet aktive under Nasjonalforeningen for folkehelsens Hjerteuke, med fokus på sunne levevaner og innsamling til hjerte- og karforskningen.

I tillegg til Hjerteuka, er vi med på å arrangere den årlige hoppetaukonkurrransen "Hopp for hjertet"som Nasjonalforeningen for folkehelsen arrangerer for elever i grunnskolen. Vi følger også opp elever i grunnskolen på tema kosthold og helse.

På høsten har vi aktiviteter under Demensaksjonen, der midlene som samles inn går til forskning og lokale demensaktiviteter.

Vi arrangerer også temakvelder og informasjonsmøter med viktige temaer som  hjerte og demens.

Indre Fræna helselag ble stiftet i 1916.

Vi er åpen for nye tanker og ideer, så vel som nye medlemmer. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Indre Fræna helselag.