Møre og Romsdal

Nasjonalforeningen Indre Storfjord demensforening

Indre Storfjord demensforening jobber for en økt åpenhet og forståelse for personer med demens.
Indre Storfjord demensforening i Stranda kommune startet opp i 2014.
Vi jobber blant annet med: 
 
 • Økt åpenhet og forståelse for personer med demens gjennom: 
  • Møteplasser
  • Informasjon
  • Stands
 • Økt livskvalitet og deltakelse for personer med demens
  • Aktivitets - / treningsvenn
  • likepersoner
 • Støtter forskning på demens, blant annet gjennom Demensaksjonen hver høst.

Vi er åpen for nye tanker og ideer, så vel som nye medlemmer. Vi ønsker deg dermed hjertelig velkommen til Indre Storfjord demensforening demensforening.