Møre og Romsdal

Nasjonalforeningen Isfjorden helselag

Isfjorden helselag i Rauma kommune er blant annet aktive under Nasjonalforeningen for folkehelsens sin årlige Hjerteuke, med fokus på sunne levevaner og innsamling til hjerte- og karforskningen.

Vi er også aktive under den årlige Demensaksjonen, der midlene som samles inn går til forskning og lokale demensaktiviteter.

Laget gir medlemsfordeler ved blant annet fotpleie en dag i uken, hvor laget sponser medlemmene med 200 kroner pr behandling og vi har trimapparater på Seniorhuset som er til fri bruk for medlemmer. Kontaktperson Arne Hoem (tlf: 90196047).

Ellers arrangerer vi adventskaffe andre søndag i advent for de over 70 år, noe som har blitt en tradisjon, denne er på Seniorhuset. Helselaget støtter mange lag og institusjoner i nærmiljøet, utdeling skjer i desember. 

Bilde er fra 100 års jubileet til helselaget i 2012. 

(Foto: Øystein Talberg)