Møre og Romsdal

Nasjonalforeningen Kristiansund og omegn demensforening

Kristiansund og omegn demensforening arbeider for å bedre livskvaliteten til personer med demens og deres pårørende i kommunen.

Vi vil spre kunnskap og informasjon om demenssykdommer samt være pådriver for god omsorg for den demenssyke og deres pårørende.

Dette gjør vi gjennom blant annet gjennom å arrangere pårørendeskole - et kurs for for pårørende til personer med demens.

Vi er åpen for nye tanker og ideer, så vel som nye medlemmer. Vi ønsker deg dermed hjertelig velkommen til Kristiansund demensforening.