Møre og Romsdal

Nasjonalforeningen Kvamsøy helselag

Kvamsøy helselag i Sande kommune er et aktivt lag, som blant annet arrangerer temakvelder, skolefrokost og trim for alle aldre.

Vi har mange ulike aktiviteter gjennom året som bl.a.:

 • Temakvelder/informasjonsmøter
 • Laget er aktive under Nasjonalforeningen for folkehelsens Hjerteuke, med fokus på sunne levevaner og innsamling til hjerte- og karforskningen.
 • Hjertemarsj under Hjerteuka
 • Arrangerer den årlige hoppetaukonkurransen " Hopp for hjertet" for elever i grunnskolen
 • Laget følger opp barneskolen på tema livsstil og helse
 • Utdeling av frukt og skolefrokost
 • Matservering til eldre
 • Trim for eldre
 • Trim for barn og unge
 • Anti tobakksarbeid
 • Møteplasser for eldre
 • Inntektsarbeid hjerte (loddsalg, bøsser etc.)
 • Aktiviteter under Demensaksjonen, der midlene som samles inn går til forskning og lokalt demensaktiviteter
 • Innfluensavaksinasjon
 • Besøke beboerne på sjukehjemmet

Kvamsøy helselag ble stiftet i 1913.

Dette er noe av det som vi holder på med men vi er åpen for nye tanker og ideer, så vel som nye medlemmer. Vi ønsker deg  hjertelig velkommen til Kvamsøy helselag.