Møre og Romsdal

Nasjonalforeningen Lauvstad helselag

Lauvstad helselag er et aktivt helselag som blant annet arrangerer gågrupper, strikkekaffe og fotpleie og skaper mange møtepunkter i bygda.
 • Medlemsmøter
 • Gågrupper
 • Skolelunsj med sunn mat
 • Laget følger opp barneskolen på tema livsstil og helse
 • Strikkekafe
 • Fotpleie
 • Arrangerer Hjertedagen i forbindelse med Nasjonalforeningen for folkehelsens Hjerteuke, med fokus på sunne levevaner og innsamling av midler til hjerte- og karforskning.
 • Er med på Nasjonalforeningen for folkehelsens Demensaksjon, som samler inn midler til demensforskning.
 • Dåpsgave til nyfødte barn i bygda
 • Blomsterhilsen til jul til eldre og syke i bygda
 • Grøtdag i advent
 • Arbeide for omsorgsboliger i bygda

Lauvstad helselag ble stiftet i 1926.

Vi ønsker flere medlemmer velkommen til en liten innsats for helse og trivsel. Som medlem er du med på å støtte vårt viktige arbeid for helse og gode oppvekstvilkår. Velkommen til Lauvstad helselag.