Møre og Romsdal

Nasjonalforeningen Liabygda helselag

Liabygda helselag i Stranda kommune arrangerer blant annet en årlig basar, og gir støtte til ungdomsarbeid og barneidrett.

Hvert år arrangerer vi også innsamling til TV-aksjonen, gir støtte til barne - og ungdomsarbeid og barneidrett samt diverse støttegaver til søkere (etter innkomne søknader).

For å få i gang organisert fysisk aktivitet for eldre, kombinert med sosialt samvær, gjennomfører vi "Den gyldne spaserstokk".

Liabygda helselag ble stiftet i 1915.

Vi er åpen for nye tanker og ideer så vel som nye medlemmer. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Liabygda helselag.