Møre og Romsdal

Nasjonalforeningen Ørskog og omegn demensforening

Nasjonalforeningen Ørskog og omegn demensforening arbeider for å bedre livskvaliteten til personer med demens og deres pårørende i kommunen.

Vi vil spre kunnskap og informasjon om demenssykdommer samt være pådriver for god omsorg for den demenssyke og deres pårørende.

Dette gjør vi gjennom blant annet gjennom møteplasser, informasjon og stands. Vi ønsker å bidra til økt livskvalitet og deltakelse for personer med demens gjennom blant annet Aktivitets - / treningsvenn og likemenn.

Vi er åpen for nye tanker og ideer, så vel som nye medlemmer. Vi ønsker deg dermed hjertelig velkommen til Ørskog og omegn demensforening.