Møre og Romsdal

Nasjonalforeningen Rindal demensforening

Rindal demensforening i Rindal kommune jobber for en bedre hverdag for personer med demens og deres pårørende.

Dette gjør vi blant annet med:

  • informasjonsmøter
  • bidrar med innkjøp av diverse utstyr til demensavdelingen ved Helsetunet
  • bidrar med aktiviteter/innsamling i Demensaksjonen, der midlene som samles inn går til forskning og lokale demensaktiviteter

Rindal demensforening startet opp i 2001.

Vi er åpen for nye tanker og ideer, så vel som nye medlemmer. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Rindal demensforening.