Møre og Romsdal

Nasjonalforeningen Stranda helselag

Stranda helselag i Stranda kommune er blant annet aktive under Nasjonalforeningen for folkehelsens aksjon Hjerteuka, med fokus på sunne levevaner og innsamling til hjerte- og karforskningen.

Vi ønsker å medvirke til bedre helse og økt trivsel gjennom ulike aktiviteter som: 

  • Gågruppe
  • Loppemarked
  • Hjerteuka
  • Den gyldne spaserstokk
  • Bidrar i Demensaksjonen, der midlene som samles inn går til forskning og lokale demensaktiviteter.
  • Trivselsarrangement på omsorgssenteret og Solbakken
  • Bingo
  • Hjertemarsj under Hjerteuka
  • Arrangerer den årlige hoppetaukonkurransen "Hopp for hjertet" - for barn i grunnskolen

Stranda helselag startet opp i 1913.

Vi er åpen for nye tanker og ideer, så vel som nye medlemmer. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Stranda helselag.