Møre og Romsdal

Nasjonalforeningen Sunndal demensforening

Sunndal demensforening arrangerer blant annet både temamøter og samtalegrupper for pårørende til personer med demens.

Vi vil spre kunnskap og informasjon om demenssykdommer samt være pådriver for god omsorg for den demenssyke og deres pårørende. Dette gjennom bl.a.:

  • Temamøter
  • Arrangere den årlige Demensaksjonen sammen med elever fra Sunndal v.g.s, hvor midlene som samles inn går til forskning og lokale demensaktiviteter
  • Bidra til etablering av samtalegrupper for pårørende

Sunndal demensforening ble stiftet i 1999.

Vi er åpen for nye tanker og ideer, så vel som nye medlemmer. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Sunndal demensforening.