Møre og Romsdal

Nasjonalforeningen Surnadal demensforening og helselag

Surnadal demensforening og helselag følger blant opp elever i grunnskolen på tema kosthold og helse, og har aktiviteter under Demensaksjonen.

Midlene som samles inn under Demensaksjonen går til forskning og lokale demensaktiviteter. Andre aktiviteter:

  • Temakvelder/åpne møter
  • Pårørendeskole
  • Matkurs

Ellers samarbeider vi med sjukeheimen og kjøper blannet annet julegaver til alle beboerne, har underholdningsettermiddager/dans på sjukeheimen, støtter diverse innkjøp som gjør hverdagen lettere for beboere og pleiere. Dette etter søknad fra sjukeheimen og i samarbeid med Pårørendeforeningen.

Vi ønsker deg derfor hjertlig velkommen til Surnadal demensforening og helselag!