Møre og Romsdal

Nasjonalforeningen Tustna helselag

Tustna helselag er blant annet aktive under Nasjonalforeningen for folkehelsens aksjon Hjerteuka, med fokus på sunne levevaner og innsamling til hjerte- og karforskningen.

Helselaget har tradisjon på å følge bygdas innbyggere fra “vugge til grav”.  De gir alle nyfødte et dåpslys med sløyfe og kort i gave til dåpen og når noen mister en av sine kjære, viser helselaget sin medfølelse med blomster. I kirka serverer de hvert år kirkekaffe på “Alle Helgenens dag”.  I 20 år har menigheten gitt offeret til helselaget denne søndagen.

I tillegg til Hjerteuka, er vi med på å arrangere den årlige hoppetaukonkurrransen "Hopp for hjertet"som Nasjonalforeningen for folkehelsen arrangerer for elever i grunnskolen.

På høsten har vi aktiviteter under Demensaksjonen, der midlene som samles inn går til forskning og lokale demensaktiviteter.

Laget arrangerer også varmtvannssvømming og gågrupper for alle aldersgrupper. Én gang i måneden tilbyr helselaget fotpleie.

Vi har også en undergruppe kalt "Sykehjemmets venner". Fire ganger i året har de underholdning, utlodning etc på sykehjemmet i bygda, noe som er veldig populært.

Vi er åpen for nye tanker og ideer, så vel som nye medlemmer. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Tustna helselag.