Møre og Romsdal

Nasjonalforeningen Valldal helselag

Valldal helselag i Norddal kommune arrangerer blant annet pårørendeskole, har trimtilbud og aktivitetsdager for funksjonshemmede.

Vi ønsker å medvirke til bedre helse og økt trivsel gjennom ulike aktiviteter som: 

  • Pårørendeskole
  • Temakvelder
  • Markering av Nasjonalforeningen for folkehelsens Hjerteuka med bl.a. en hjertemarsj
  • Utdeling av frukt/skolefrokost
  • Fredagskafe på sjukeheimen
  • Gave til nyfødte
  • Aktivitetsdag for funksjonshemmede
  • Ulike trimtilbud

Valldal helselag har vært aktivt siden oppstarten i 1913.

Vi er åpen for nye tanker og ideer, så vel som nye medlemmer. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Valldal helselagDugnad Valldal helselag