Møre og Romsdal

Nasjonalforeningen Vike helselag

Vike helselag er blant annet aktive under Nasjonalforeningen for folkehelsens aksjon Hjerteuka, med fokus på sunne levevaner og innsamling til hjerte- og karforskningen.

I tillegg til Hjerteuka, er vi med på å arrangere den årlige hoppetaukonkurrransen "Hopp for hjertet"som Nasjonalforeningen for folkehelsen arrangerer for elever i grunnskolen.

Vi består av en god gjeng med mye iver og kapasitet. Helselaget har jevnlig medlemsmøter og arrangerer Vike helselag julefest for alle over 80 år.

Vike helselag startet opp i 1910.

Vi er åpen for nye tanker og ideer så vel som nye medlemmer. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Vike helselag.