Møre og Romsdal

Nasjonalforeningen Volda og Ørsta demensforening

Volda og Ørsta demensforening jobber for auka openheit og kunnskap kring demens i lokalsamfunnet.

Dette gjer vi blant anna ved å arrangere:

  • Hyggeleg samvær og aktivitetsvenntilbud
  • Sosiale møteplassar for personar med demens og deira pårørande

I tillegg har vi eit godt samarbeid med Volda og Ørsta kommune, for å medverke til gode kommunale tilbod og tenester, pårørandeskole og eit meir demensvennleg samfunn.