Møre og Romsdal

Nasjonalforeningen Ytre Søre Sunnmøre demensforening

Ytre Søre Sunnmøre demensforening jobber for en bedre hverdag for personer med demens og deres pårørende.

Dette gjør vi blant annet ved å arrangere:

  • pårørendeskole
  • åpne møter om demens
  • møteplasser for pårørende til personer med demens
  • møteplasser til personer med demens
  • turer
  • adventskaffe

Vi har også tombola og selger lodd og har omfattende informasjonsarbeid gjennom media.