Nord-Trøndelag

Nasjonalforeningen Inderøy demensforening

Inderøy demensforening ønsker å være en pådriver slik at kommunen kan tilby et godt helse- og omsorgstilbud ut i fra den enkeltes behov.

Aktiviteter:

  • Samarbeider med kommunen om en årlig pårørendeskole
  • Bidrar til trivsels- og aktivitetstilbud ved Inderøyheimen, Mosvik sykehjem og for hjemmeboende personer med demens og deres pårørende
  • Arrangerer samtalegrupper, pårørendetreff og temamøter
  • Gir støtte og hjelp med informasjon og veiledning

Kontaktinformasjon til leder i laget, Lise Jentoftsen,  lmar-je@online.no, tlf. 917 07 435.

Ønsker du å bli medlem, eller trenger du veiledning og hjelp til noe, ta gjerne kontakt med oss på telefon eller e-post.