Nord-Trøndelag

Nasjonalforeningen Sør-Verran helselag

Sør-Verran helselag i Mosvik arrangerer blant annet onsdagstreff for eldre og ukentlig gågruppe.

På denne måten fokuserer vi på helsefremmede tiltak, fysisk aktiviteter og skaper hygge og trivsel for unge og eldre i nærområdet.

Våre aktiviteter:

 • Onsdagstreff for eldre en onsdag i måneden.
 • Gågruppe som møtes hver mandag året rundt.
 • Syforening som har jevnlig sammenkomster
 • Vi deltar i hjerteuka og demensaksjon.
 • Skolefrokost til 1. klasse første skoledag.
 • Sommertur i nærområdet for medlemmer og ikke medlemmer.
 • Hygge og temakvelder vår og Høst
 • Basar for inntekt til helselaget
 • Førjultur (handletur) for lagets medlemmer og andre
 • Juletrefest for barn og voksne
 • Førjulstreff på sykeheimen siste søndag før jul
 • Julehilsen til alle medlemmer over 80 år

Vi er åpne for nye tanker og ideer så vel som nye medlemmer,
- og vi ønsker deg dermed hjertelig velkommen som medlem i
Sør- Verran helselag. Oppgavene i helselaget gir glede og trivsel både til den som mottar og den som gir.