Nordland

Nasjonalforeningen Arnøyan helselag

Arnøyan helselag i Gildeskål arrangerer blant annet en årlig julemesse, og engasjerer seg sterkt i øybefolkningens helse og trivsel.

Vi eier et helsehus hvor de arrangerer medlemsmøter jevnlig og styremøter noen ganger i året. Deler av helsehuset er leid ut, mens en annen del kan leies ut til møtevirksomhet ved forespørsel.

Helselaget arrangerer hvert år en julemesse som er en stort og flott tilstelning for øysamfunnet. Vi lager også en egne «Arnøyan kalender» med fine bilder og nærområdet. Kalendere skiller seg fra mange andre kalendre med at den har flo og fjære-tabeller for Salten. Den er derfor svært populær og selger svært godt, kanskje spesielt blant fiskerenne og andre som er spesielt interessert.

Vi har også gått til innkjøp av en hjertestarter som gave til øyas befolkning. Lagets ny innsamlingsmål er nå å få etablert et eldre- og omsorgssenter for øyas eldre del av befolkningen, slik at de så lenge som mulig kan få bo her ute. Arnøyan har dessverre ikke noen form for tilbud til de eldre og de blir dermed nødt å forlate øya og flytte inn til fastlandet om de blir for syke. Dette syns ikke vi er holdbart, og jobber dermed for etablering av et bedre tilbud for øyas eldrebefolkning!

Helselaget vårt drives av frivillige, på lik linje med alle Nasjonalforeningen for folkehelsens lokallag og vi ønsker oss gjerne nye medlemmer. 

Vi ønsker deg dermed hjertelig velkommen med i Arnøyan helselag!