Nordland

Nasjonalforeningen Ballangen demensforening

Nasjonalforeningen Ballangen demensforening driver et dagsenter for eldre med demens. De holder også pårørendeskoler og arrangerer demenskafeer for personer med demens og deres pårørende.
Aktiviteter:
  • Driver  dagsenter for eldre personer med demens. Dagsentret ble åpnet i 7. oktober 2011 og er et samarbeid med Ballangen kommune. Det er et aktivitetstilbud for personer rammet av demens, som også gir pårørende et pust i bakken. 
  • Deltar i Demensaksjonen hver høst, for å samle inn penger til der midlene går til forskning, informasjon og lokale tiltak. De markerer også den internasjonale Alzheimersdagen ved å spre informasjon og kunnskap om demenssykdommen. Midlene som samles inn under aksjonen går til forskning og lokale demensaktiviteter.
  • I samarbeid med Ballangen kommune har de arrangert pårørendeskole, et tilbud for pårørende til personer med en demenssykdom. Pårørende får her kunnskap om demens og kan utveksle erfaringer med andre i samme situasjon.
  • De driver også en demenskafé hver tredje måned for demenssyke og deres pårørende, så vel som andre eldre. Da er det kaffe og kake, samt salg av lodd og i blant er det også levende musikk. I desember blir det med servering av julemat og annet julekos. I 2014 ble disse aktivitetene støttet med midler fra TV-aksjonen 2013.
  • Demensforeningen har også tatt initiativ for å arrangere dagsturer med buss til ulike destinasjoner for personer med et tidlig stadium av demens og deres pårørende. I 2014 er utflukten støttet med midler fra TV-aksjonen 2013.
  • Foreningen har også gått til innkjøp av trygghetsalarmer til hjemmeboende eldre, både med og uten demens.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen med i Ballangen demensforening!

For mer informasjon, ta kontakt med leder Charlotte Jentoft på tlf 995 60 609.