Nordland

Nasjonalforeningen Beiarn demensforening

Nasjonalforeningen Beiarn demensforening jobber for at personer med demens skal få et bedre tilbud. Dette gjør de blant annet ved å være en del av Aktivitetsvenn-prosjektet.

Demensforeningen legger til rette for at personer med demens skal få være i aktivitet. De arrangerer blant annet bussturer og gårdsbesøk for målgruppa. De steller også i stand kioskvogn på sykehjemmet.

Beiarn signerte i år avtalen om Aktivitetsvenn, som er et aktivitetstilbud for personer med demens i samarbeid med frivillige. Her er demensforeningen aktiv med for å sikre et godt tilbud til demenssyke i kommunen.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen med i Beiarn demensforening!

Ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med leder Gudbjørg Navjord, tlf: 414 08 559 eller mail: gudna@online.no