Nordland

Nasjonalforeningen Bodø demensforening

Nasjonalforeningen Bodø demensforenings hovedoppgave er å sette fokus på demenssykdom og medvirke til å utvikle gode tilbud til de som berøres av konsekvensene av demens, både de syke og deres pårørende.

Demensforeningens mål er å:

 • Spre informasjon og kunnskap om demens
  - åpne informasjons- og temamøter
 • Arbeide for at personer med demens
  - får ivaretatt sin rett til helsehjelp
  - får ivaretatt sin verdighet i alle faser av sydommen
  - blir møtt med kunnskap, innlevelse og vilje til tilrettelegging
 • Arbeide for at pårørende
  - får synliggjort belastning og behov
  - får tilrettelagte avlastnings- og støttetilbud
  - får tilbud om samtalegrupper

Demensforeningen har et godt samarbeid med Hukommelsesteamet i Bodø blant annet når det gjelder pårørendeskolen. De forsøker å få til samtalegrupper for pårørende da dette er etterspurt. De samarbeider også med Bodø kommune for å få i gang prosjektet Aktivitetsvenn.

Foreningen deltar i pilotprosjektet "Nasjonalforeningen for folkehelsens erfaringspanel for personer med demens" hvor et av målene er å få til brukermedvirkning i kommunen. Erfaringsgruppen i Bodø består av personer med demens, samt representanter fra styret i Bodø demensforening.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen med i Bodø demensforening!

Ønsker du mer informasjon?
Ta kontakt med leder Anne-Gro Abrahamsen, tlf: 900 27 642, mail: annegroa@gmail.com