Nordland

Nasjonalforeningen Fauskeeidet helselag

Nasjonalforeningen Fauskeeidet helselag på Fauske arrangerer blant annet en årlig busstur for medlemmer og eldre i bygda. De støtter også opp om Hjerteuka, der Nasjonalforeningen for folkehelsen sprer informasjon om sunne levevaner og samler inn til hjerte- og karforskningen.

Busstur

Nesten hver sommer arrangeres en dagsbusstur til ulike destinasjoner i regionen som en sommeravslutning før ferien. Turen arrangeres for medlemmer i helselag og eldre i bygda og er flott trivselstiltak. Underveis blir det stopp ved ulike destinasjoner, i tillegg til en felles middag ved et trivelig sted underveis.

Saker som støttes

Laget støtter Nasjonalforeningen Nordland fylkeslags leilighet «Hjerterom – husrom» og tuberkulosesaken.

Demensaksjon

De støtter også opp om Nasjonalforeningens demensaksjon ved  kakelotteri og bidrar til Fauske demensforenings arrangementer om det er behov. Midlene som samles inn under aksjonen går til forskning og lokale demensaktiviteter. 

Blomsterhilsen

Alle som bor ved sykehjemmet og omsorgsboliger, i tillegg til lagets eldste medlemmer, får en blomst med julehilsen. De gir også blomster til alle sine medlemmer som fyller rundt år. Dette har vært en lang og flott tradisjon i laget. 

Høstbasar

Hver høst arrangeres det en basar som er svært populær i bygda. Laget har flere dyktige lefsebakere og møsbrømslefsene er svært god likt, og til å anbefale på det sterkeste.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Fauskeeidet helselag!

For mer informasjon, ta kontakt leder Elisabeth Laksosnes på tlf: 404 23 422 eller mail: elisabethlaksosnes@hotmail.com