Nordland

Fylkesstyret i Nordland

 

Leder: Turid Olaussen turid.olaussen@gmail.com

Nestleder: Rita Unn Jensen rita-unn@online.no

Kasserer: Jan Valle javalle@online.no

Sekretær: Birgit Vatndal birgit.vatndal@veidekke.no

1. Hjertekontakt: Inger Monsen idm@online.no

2. Hjertekontakt: Helene Evjen roalene@online.no

1. Demenskontakt: Hilde Paulsen hildepaulsen@yahoo.no

2. Demenskontakt: Gjermund Molund gjemolu@online.no

1. Vara: Jan Holt janholt68@gmail.com

2. Vara: Gjermund Molund gjemolu@online.no

Valgkomite: Erna Josefsen og Anne-Lise Christensen og Sigrid Vevelstad