Nordland

Nasjonalforeningen Håpet helselag

Nasjonalforeningen Håpet helselag på Leknes er blant annet med i hjerteuka, der Nasjonalforeningen for folkehelsen sprer informasjon om sunne levevaner og samler inn til hjerte- og karforskningen.

Helselaget har mange jern i ilden, og dette er noen av aktivitetene de driver med:

Hjerteuka

Hver vår arrangerer Nasjonalforeningen hjerteuka. Her bidrar laget blant annet med hoppetaukonkurransen Hopp for hjertet, som arrangerers for barn i grunnskolen, har hjertemarsj og hyggekveld med fokus på bevegelse, latter, sang og musikk.

Støtte

Helselaget har gjennom tidene støttet diverse organisasjoner og lignende med pengegaver, som laget blant annet har samlet inn gjennom loddsalg og loppemarked.

Sosiale aktiviteter

Foreningen arrangerer jevnlig sosiale sammenkomster, som hyggekvelder for beboere og pårørende ved Leknes bo- og servicesenter, dansefester, kaffe og musikk ved Vestvågøy sykehjem og mye mer.

Vi vil gjerne ha nye medlemmer, og ønsker deg hjertelig velkommen!

Ønsker du mer informasjon?
Ta kontakt med leder Rita Jorunn Berger - tlf: 955 25 382, epost: rjoberg@online.no