Nordland

Nasjonalforeningen Hattfjelldal og Grane demensforening

Nasjonalforeningen Hattfjelldal og Grane demensforening jobber for en bedre hverdag for personer med demens og deres pårørende. Dette gjør de blant annet ved å arrangere utflukter, pårørendeskole og er med i kampanjen et mer demensvennlig samfunn.

Foreningen har omtrent to turer/utflukter i året for medlemmer og personer med demens. Da blir det gjerne litt sightseeing etterfulgt av et godt måltid.

Demensforeningen er aktiv under Nasjonalforeningens demensaksjon på høsten, hvor de samler inn midler til forskning på demens og lokale aktiviteter for demenssyke. 

Laget samarbeider også med kommunen om pårørendeskole.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen med i Hattfjelldal og Grane demensforening!

For mer info, ta kontakt med leder Hilde Paulsen - tlf: 456 12 277, mail: hildepaulsen@yahoo.no