Nordland

Nasjonalforeningen Herringen helselag

Nasjonalforeningen Herringen helselag i Vefsn kommune jobber for flere trivselstiltak i bygda, som blant annet hjertemarsj og blomsterhilsen til alle over 70 år.

Lotteri: Laget har basarbøker som går på rundgang. En hovedgevinst og flere små forundringspakker gitt av medlemmene.

Hjertemarsj: I tradisjons tro møtes vi på «Heveln» og går opp til Hestmyrkløven. Her kokes kaffe på bål og det selges vafler og kake. Denne blir varslet på informasjonstavla.

Gåturer: De som har tid og lyst går seg en tur og samsnakker med andre for å ha selskap. Det er ønske om å få til en eller to dager i uka.

Pasientvenner: Der er blitt en tradisjon med rømmegrøt på Herringen bygdehus. Det skjer på dagtid og gjerne en ukedag. Servering av rømmegrøt, kaffe og kake. – Demensforeningen har og en årlig tur til Herringen og får servering.

Søndagsmiddag med basar/bålkaffe ved Køto: Laget har hver høst hatt basarbord med mange fine gevinster og servering av hjemmelaget middag en søndag, gjerne i elgjakta. Dette blir varslet på informasjonstavla.

«Bygdedagene i Herringen»: Her stiller helselaget opp og er med på det de kan og har kapasitet til.

Demensaksjonen i september: En innsamlingsaksjon sentralt som de deltar på. Midlene her går til forskning på demens og lokale aktiviteter for personer med demens. I tillegg kommer den årlige TV-aksjonen som går via NRK.

Blomsterhilsen: Laget sender en hilsen til jul for alle over 70 år. Dette er en fin skikk som har vært tradisjon i Herringen helselag.

Herringen helselag er åpen for nye tanker og ideer, så vel som nye medlemmer.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Herringen helselag!

For mer info, kontakt leder Jorit Bratteng Aanes tlf 924 63 285, epost jorit.br.aa@gmail.com