Nordland

Nasjonalforeningen Lødingen demensforening

Nasjonalforeningen Lødingen demensforening jobber for en god demensomsorg i kommunen, og bidrar blant annet med ulike trivselstiltak for denne målgruppen.

Demensforeningen arrangerer blant annet bingo, St. Hansfeiring, førjulstreff, konserter, baking på sykehjem og gårdsbesøk.

Foreningen er også engasjerte i Aktivitetsvenn, som er et aktivitetstilbud for personer med demens i samarbeids med frivillige. I tillegg jobber de sammen med kommunen om pårørendeskolen.

Vi ønsker deg hjertlig velkommen med i Lødingen demensforening!

For mer info, ta kontakt med leder Solveig Storjord Hanssen - tlf: 404 10 939, epost: solveig.hanssen@lodingen.kommune.no