Nordland

Nasjonalforeningen Narvik demensforening

Nasjonalforeningen Narvik demensforening er spesielt opptatt av at personer med demens må møtes med respekt. De er derfor engasjerte i både Aktivitetsvenn, dagaktivitetstilbud, pårørendeskole og samtalegrupper. Demensforeningen og Narvik kommune har i samarbeid fått Narvik til å bli et demensvennlig samfunn.

Aktivitetsvenn
Narvik demensforening startet i 2013 med sitt aktivitetsvennprosjekt. De har nå 40 - 50 frivillige i aktivitet fordelt på grupper på 2 - 6 på Furumoen sykehjem, Oscarsborg bo- og servicesenter, Ankenes bo- og servicesenter og på dagaktivitetssenteret Villa Solborg. Ellas Minne i Bjerkvik gjenstår.

Årlig gapahuktur til Beisfjord
Foreningen arrangerer gapahuktur hvert år i samarbeid med dagaktivitetssenteret eller et av sykehjemmene.

Pårørendeskole
Narvik demensforening er delaktig på kommunens pårørendeskole, som er et tilbud for pårørende til personer med demens. Pårørende får kunnskap om demens og kan utveksle erfaringer med andre i samme situasjon. Foreningen tilbyr samtalegrupper i etterkant av pårørendeskolen.

Likeperson
Narvik demensforening har en likeperson. Det er en som er/har vært i samme situasjon, har kurs og kan gi råd og støtte til pårørende til personer med demens.

Informasjonsmøter
Laget arrangerer åpne temakvelder, holder foredrag om demens på skoler og i foreninger. I forbindelse med demensaksjonen arrangerer de kulturkvelder med foredrag og musikalske innslag.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen med i Narvik demensforening!

Ønsker du mer informasjon?
Ta kontakt med leder for Narvik demensforening Anne-Lise Christensen tlf: 970 43 154 eller e-post: anne-lic@online.no