Nordland

Nasjonalforeningen Nordfold helselag

Nasjonalforeningen Nordfold helselag arrangerer blant annet "vennekafé" og deltar årlig i hjerteuka, der Nasjonalforeningen for folkehelsen sprer informasjon om sunne levevaner og samler inn til hjerte- og karforskningen.

I tillegg til hjerteuken støtter laget demensaksjonen hvert år. Midlene som samles inn under demensaksjonen går til forskning og lokale demensaktiviteter. I tillegg støtter de «Husrom – Hjerterom» som er et tilbud til foreldre og pårørende til for tidligfødte barn ved Nordlandssykehuset. Her kan de bo så lenge de trenger mens barnet er innlagt ved sykehuset.

Helselaget har også siden 2013 drevet demenskafeen "Vennekafe". Denne aktiviteten er støttet med midler fra TV-aksjonen 2013.

Utover det er helselaget opptatt av å støtte opp om det som skjer i lokalmiljøet som er med på å skape trivsel og aktivitet.

Nordfold helselag er åpen for nye tanker og ideer, så vel som nye medlemmer.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Nordfold helselag!

Ønsker du mer info, ta kontakt med leder Hege Kristin Lind - tlf: 948 93 346, epost: jorgen.martin.lind@hotmail.com